Personuppgifts policy

Personuppgiftspolicy

 


Din integritet är viktig för oss på Wellness & Rekreation i Mälardalen AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund och besökare till våra tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Wellness & Rekreation i Mälardalen AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.Vilka är Wellness & Rekreation i Mälardalen AB?

 

I denna policy kallas Wellness & Rekreation i Mälardalen AB, Orgnr: 556887-5644 för Wellness Spa och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.


 


Wellness Spa ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, webbshoppen, via telefon, epost, chat eller direkt på någon av våra utbildningar, mässor eller annat sätt.


 


Wellness Spa går att nå på följande sätt:


Post: Wellness Spa , Tallmätargatan 3,  721 34 Västerås


Tel: 021-188688 alt: 0735-772773


E-post:  info@wellnesspa.seVilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy


Denna policy gäller för användare som besöker och/eller handlar något på hemsidan https://www.wellnesspa.se.


Den gäller också vid nyttjande av någon av våra tjänster och köp i vår webshopp samt våra kanaler på sociala medier.


 


Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.


Data som Wellness Spa samlar in och hur den används.


Wellness Spa agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.


Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Wellness Spa ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som användare/kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss


 


Wellness Spa agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.


 


Som personuppgiftsansvarig har Wellness Spa ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs. Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.


Säkerhet


Wellness Spa skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Wellness Spa:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Wellness Spa samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Wellness Spa:s interna informationssäkerhetspolicy


 


Personuppgifter som skickas in till Wellness Spa utan att det efterfrågats kommer inte att sparas längre än en månad, undantaget gäller spontana ansökningar samt support- eller avtalsärenden.


Hur används cookies?

Cookies sparas på din dator för att spara undan din kundkorg i samband med köp på hemsidan. Cookies används också för att ge dig en personlig upplevelse på vår hemsida och för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt.


 


Wellness Spa:s hemsida innehåller Cookies. Dessa är små textfiler som placeras på datorn av webbservern. Cookies fungerar som ett ID och gör att hemsidan fungerar på bästa möjliga sätt.


 


Wellness Spa använder cookies för att förbättra upplevelsen på hemsidan på följande sätt:


 


Ser till att du bara behöver logga in en gång och inte för varje sida som du besöker.


Kontrollerar hur webbplatsen används genom att kolla på trafikmönster. Vi kan därigenom utforma sidan för att ge dig som användare bästa upplevelse


Sparar ner det som du handlar i en varukorg


Anpassar våra tjänster så att du bara får reklam som är relevant för dig


Samlar in och analyserar beteendedata baserat på användning av webbplats och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till användaren


Det finns två typer av cookies och båda används på Wellness Spa:s hemsida. Den ena typen, som kallas för Permanent Cookie, sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen samt för statistikuppföljning. Den andra typen kallas Session Cookie. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i minnet i besökarens dator. Session Cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På Wellness Spa:s webbplats används också tredjepartscookies för bland annat Google Analytics och Remarketing. Syftet är att förstå hur vår sida används och kunna förbättra den, samt att kunna göra riktad reklam. Om du inte vill ta emot cookies kan du i din webbläsare ändra inställningar för cookies, och du kan även spärra cookies. Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på Wellness Spa:s hemsida.


 


Hur används personuppgifter inom direktmarknadsföring?


Wellness Spa använder direkt marknadsföring för att ge relevanta förslag och erbjudanden för dig som användare av någon av Wellness Spa:s produkter/tjänster. Vi använder också direkt marknadsföring för att ge dig information om när större nyheter inom dina produkt/tjänsteområden finns tillgängliga.


 


Överföring av information


Wellness Spa sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.


 


Ändringar av denna personuppgiftspolicy


Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.


Dina rättigheter


 


Som registrerad hos Wellness Spa AB har du följande rättigheter:


Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.


 


Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.


 


Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.


 


Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:


 


– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.


 


– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.


 


– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.


 


– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.


 


–  Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.


 


Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.


 


Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.


 


Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.


 


Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Wellness Spa kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.


 


Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.


 


Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du vår kundservice via telefon 021-188688 eller via e-post info@wellnesspa.se.


 


 
   
 
  


 Personuppgifts-behandling

Syftet med behandlingen

Katgegorier av pers.uppgifter

Kategorier av registrerade

Rättslig grund

Lagringstid

Köp av produkt eller tjänst via någon av våra kanaler

Leverera varan/tjänsten

Kontakt, adress &fakturerings-

uppgifter

Kunder


Intresseavväg-

ning + Samtycke

+ avtal

Avtalstiden +

1 år

Besök på hemsidan

Analys & uppföljning

cockie, ip- adress

Hemsidebesökare

Intresseavvägning


Anmälan till gratistjänster, t.ex. seminarier, nyhetsbrev

Leverera varan/tjänsten

Kontaktuppgifter

Kunder, Potentiella kunder

Avtal

Avtalstiden + 1 år

Direkt marknads-föring

Erbjuda varor/tjänster


Kontaktuppgifter

Kunder

Intresseavvägning

3 år efter avtalet upphört

Arbetssökande


Utvärdera och välja rätt person att rekrytera

Kontaktuppgifter

Arbetssökande

Intresse-avvägning + Samtycke

Under rekryterings-processen + ytterliggare 6 månader om du ger ditt samtycke

Leverantörs-reskontra

Köpa vara/tjänst

Fakturerings-uppgifter

Leverantörer

Avtal, Rättslig förpliktelse

7 år

Leverantörs-register

Kontakta leverantör vid köp/support

Kontaktuppgifter

Leverantörer


Avtal + intresse-avvägning

Avtalstiden +


3 år

Kontakt via telefon, chat

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontaktuppgifter


Alla kategorier


Intresseavvägning


2 år

Kontakt via mail, sociala media

Underlag samt fullgörande för återkontakt, avtal

Kontaktuppgifter


Alla kategorier

Avtal + Intresse-avvägning

5 årLagring av data i molnet

Lagring av data i molnet

För person-uppgiftsansvariges räkning lagra data

Alla kategorier av person-uppgifter

Kunder

Avtal

Under avtalstiden + 30 dagar

Anmälan för nyhetsbrev

Nyhetsbrev


e-postadress

Kunder

Avtal, Samtycke

Under avtalstid + 30 dagar

Wellness Spa

Tallmätargatan 3

72134 Västerås

021- 18 86 88

Säg hej till oss och följ oss gärna

SiteLock
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

© All Rights Reserved


Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan accepterar du cookies.

Acceptera